Mengenal Talent Mapping (Temu Bakat)

Belum lama, anak saya yang sekarang kelas 12 SMA mengikuti satu program talent mapping atau temu bakat di sekolahnya. Sebelumnya saya sudah menginformasikan kepadanya kalau dia perlu talent mapping untuk mengetahui minat dan bakatnya...